PRIV
Apariţia Patronatului Român al Industriei de Vending este efectul unei cauze sociale, unei nevoi colective de normare şi protejare a unui segment economic important din România reprezentat de sectorul de vending.
Totodată comerţul prin automate s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani în România, devenind o adevărată industrie din care fac parte producătorii şi importatorii de maşini automate de vânzare şi de sisteme de plată şi accesorii, producătorii şi distribuitorii de ingrediente şi produse specifice automatelor, operatorii şi furnizorii de servicii afiliate.
Prin urmare, atâta timp cât această activitate este foarte dezvoltată şi tinde să se dezvolte tot mai mult, România având un potenţial de extindere pe orizontală enorm, a fost necesară înfiinţarea unui patronat care să reprezinte interesele agenţilor economici din industria de vending şi să asigure o exploatare cât mai eficientă a aparatelor automate.
În cadrul acestui site veţi găsi toate informaţiile necesare cu privire la activitatea Patronatului Român al Industriei de Vending, membrii, structura organizatorică, obiectivele şi scopul acestuia, precum şi informaţii cu privire la legislaţia naţională şi comunitară ce reglementează activitatea din cadrul industriei de vending.

PREZENTARE
OBIECTIVE
MISIUNE
STRUCTURA ORGANIZATORICA
LEGISLATIE
DOWNLOAD
Structura Organizatorica

Adunarea Generală

Adunarea Generală (AG) reprezintă organul suprem deliberativ al patronatului, alcătuit din totalitatea membrilor.


Consiliul de Conducere

Consiliul de Conducere reprezinta organul de conducere executivă care aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi răspunde de întreaga activitate administrativ-instituţională a patronatului. Consiliul de Conducere al PRIV este format la ora actuală din 7 membrii, respectiv: un Preşedinte, un Vicepreşedinte, un Secretar General şi 4 membrii..


Preşedintele

Preşedintele reprezintă şi angajează patronatul în raporturile juridice, economice sau de altă natură, sub titulatura de reprezentant legal.


Comisia de Cenzori

Controlul financiar şi auditul intern al organizaţiei poate fi efectuat de către o comisie de cenzori desemnată din rândul membrilor patronatului..

Stiri
MEMBRI
Patronatul Român al Industriei de Vending s-a constituit prin asocierea patronilor care activează în industria de vending din România şi în activităţile conexe acesteia, respectiv desfăşoară activităţi comerciale prin intermediul automatelor de vânzare (distribuitoare automate de băuturi calde, distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci, distribuitoare automate de produse solide, distribuitoare automate de bani), a automatelor de prestări sau intermedieri servici financiare (terminale plată).
În cadrul PRIV există două categorii de membrii, respectiv:
- membrii fondatori şi anume patronii semnatari ai actului de constituire, care au stabilit condiţiile, au adoptat statutul şi au contribuit la patrimoniul iniţial.
- membri aderenţi: patronii care întrunesc condiţiile, se solidarizează scopului şi obiectivelor PRIV şi li s-a aprobat cererea de adeziune prin care se angajează să respecte prevederile statutare şi legale.
Harta
PRIV
Contact

Nume(obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Subiect

Mesajul tau

Pentru a primi mai multe informatii cu privire la activitatea desfăşurată de Patronatul Român al Industriei de Vending, precum şi despre industria de vending, nu ezitati sa ne contactaţi.

Date de contact:
Patronatul Român al Industriei de Vending
  • Adresă:
    Str. Buzesti nr.50-52, et.11, modul 80, cod postal 011015, Sector 1, Bucureşti

  • Personă de contact:
    Cătălina Chiorniţă Specialist în relaţii cu publicul

  • Telefon:
    0766689884