MEMBRI
Patronatul Român al Industriei de Vending s-a constituit prin asocierea patronilor care activează în industria de vending din România şi în activităţile conexe acesteia, respectiv desfăşoară activităţi comerciale prin intermediul automatelor de vânzare (distribuitoare automate de băuturi calde, distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci, distribuitoare automate de produse solide, distribuitoare automate de bani), a automatelor de prestări sau intermedieri servici financiare (terminale plată).
În cadrul PRIV există două categorii de membrii, respectiv:
- membrii fondatori şi anume patronii semnatari ai actului de constituire, care au stabilit condiţiile, au adoptat statutul şi au contribuit la patrimoniul iniţial.
- membri aderenţi: patronii care întrunesc condiţiile, se solidarizează scopului şi obiectivelor PRIV şi li s-a aprobat cererea de adeziune prin care se angajează să respecte prevederile statutare şi legale.