Misiune
Scopul Patronatului Român al Industriei de Vending, aşa cum este prevăzut şi în statut, este acela de a reprezenta, promova, susţine şi apăra interesele membrilor şi ale industriei de vending în relaţiile cu statul, autorităţile publice, patronatele, sindicatele şi cu alte persoane fizice şi juridice atât în plan naţional cât şi internaţional, potrivit Statutului şi a legislaţiei interne, comunitare sau internaţionale.
Patronatul Român al Industriei de Vending îşi propune să îşi desfăşoare activitatea pe două direcţii principale, şi anume:
1. Asigurea unei "interfeţe" cu autorităţile statului pentru a încerca să obţină ca noile acte normative să permită desfăşurarea acestei activităţi economice în condiţiile în care funcţionează azi în aproape toate ţările Uniunii Europene. Totodată PRIV îşi doreşte să evite, pe viitor, adoptarea unor acte normative care nu sunt în concordanţă cu specificul acestei ramuri de comerţ.
2. Crearea unor norme de conduită şi nivel de calitate pe care ar trebui să le respecte toţi operatorii de vending, şi prin impunerea cărora am asigura un standard rezonabil de calitate a produselor şi serviciilor împreună cu un climat concurenţial în condiţii de fair-play.