Prezentare
Patronatul Român al Industriei de Vending s-a constituit în baza Legii nr.62/2011 - Legea dialogului social, a Decretului nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi a articolelor 9 şi 40 din Constituţia României, ca organizaţie de drept privat, fără scop patrimonial, autonomă şi fără caracter politic.
Patronatul Român al Industriei de Vending a luat fiinţă în urma asocierii a 27 de patroni care activează în industria de vending din România, precum şi în activităţile conexe acesteia.
Industria de vending cuprinde activităţi din următoarele domenii:
- producţia, exportul, importul, furnizarea, întreţinerea şi repararea automatelor de vânzare precum şi a accesoriilor acestora;
- producţia, exportul, importul, furnizarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de plată, a echipamentelor de numărat şi sortat, a mijloacelor de plată şi a celorlalte componente ale automatelor de vânzare;
- producţia, exportul, importul şi furnizarea de produse vandabile, vândute sau destinate a fi vândute prin automate de vânzare (alimentare şi non-alimentare, financiare, industriale şi orice alte bunuri comerciale);
- exploatarea automatelor de vânzare (operare) şi prestarea serviciilor conexe: tehnice, financiare, informaţionale, cercetare şi consultanţă.

Se asimiliază automatelor de vânzare şi fac obiectul industriei de vending, automatele pentru oferirea produselor şi prestarea serviciilor cu titlu gratuit sau fără plată directă, precum automatele pentru amuzament sau pentru operaţiuni financiare: terminalele de plată, automate de schimb valutar şi alte tipuri de automate de intermediere, tranzacţionare sau facilitare a serviciilor financiare.

Automatele de vânzare se clasifică în:
- distribuitoare automate de băuturi calde;
- distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci;
- distribuitoare automate de produse solide;
- distribuitoare automate de bani;
- toate aparatele care furnizează automat o gamă largă de produse.